Diğer

 
Elektrik birim fiyatlarına http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Elektrik birim fiyatlarında yapılan zam ve indirim oranları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir.
Arıza Servisleri gelen ihbarlara 24 saat cevap veriyor. Arıza anında yapmış olduğunuz tüm ihbarlar dikkate alınıp, arıza ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak sorun çözümleniyor. 186 ve 444 8 186 İhbar Servislerine verdiğiniz her türlü ihbar ekiplerimiz tarafından dikkate alınıp sonuçlandırılıyor.
Sokak aydınlatma arızaları ve diğer arıza ihbarlarınız için 444 8 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya http://www.meramedas.com.tr/?wapp=saarizabildirimi_tr sayfamızdan Sokak Aydınlatma Arıza Bildiriminde bulunabilirsiniz.
Aydınlatma arıza, istek ve ihbarlarınız için 444 8 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, size en yakın MEDAŞ işletmesine bir dilekçeyle başvuruda bulunabilir veya http://www.meramedas.com.tr/?wapp=sokakaydinlatmasi_tr sayfamızdan Sokak Aydınlatma Talep Formunu doldurabilirsiniz.
Aydınlatma yönetmeliği gereği Dağıtım Şirketleri belediyenin ve il özel idaresinin belirlediği ve onayladığı kamunun genel kullanımına açık cadde, sokak ve bulvarları aydınlatmakla yükümlüdür. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere yönetmelik gereği aydınlatma yapılamamaktadır.
Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır.
18.05.2002 ve 24759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesisleri İzin Belgelerinin verilmesi, Projelerin onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ'' gereği kuracağınız veya ruhsat almadan kurduğunuz çalışan jeneratör tesisiniz için; 1. İlgili MEDAŞ İşletme Müdürlüğü'nden Jeneratör kurma izni için başvuru yapılarak aşağıdaki yazıda görüldüğü gibi projenin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi kaydıyla imdat jeneratörü kurulmasının uygun olduğuna dair iznin alınması, 2. Jeneratör kurma izin belgesi olanların (Yeni Tesisler İçin)MEDAŞ İşletme Müdürlüğü'nden Tesisler için enerji müsaadesi talebinde bulunmaları ve alınan enerji müsaadesi doğrultusunda hazırlayacakları projeleri onaylatmaları, 3. Projenin onaylanmasını müteakip İşletme Müdürlüğü'ne Jeneratör Kurma İzin Belgesi ve Onaylı Proje ile birlikte başvurularak Tesislerinizin kabulünün yaptırılması gerekmektedir.
· Öncelikle MEDAŞ’ a kayıtlı bir Elektrik Mühendisi’ne vekâlet verilerek bu mühendis aracılığı ile “Enerji Müsaadesi” talebinde bulunulması gerekir. ·MEDAŞ tarafından talebin uygun bulunması halinde “Enerji Müsaadesi”ne uygun olarak “Proje” düzenlenir. ·Yapılan projenin MEDAŞ tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. ·Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis tesisin incelemesini yaptıktan sonra MEDAŞ’a “Geçici Kabul” talebinde bulunur. ·MEDAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından Onaylı Projesi ve Enerji Müsaadesi’ne uygun olup olmadığının incelenerek Geçici Kabul yaptırılır. ·Geçici Kabul onaylanmasına müteakip Tesisin aboneliği gerçekleştirilir.
Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketinin iznini almak şartıyla lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Ayrıntılı bilgi için internet sitemizde Bilgi Bankası bölümü altında Lisanssız Elektrik Üretimi linkini ziyaret edebilirsiniz.
•Elektrik dağıtım sistemlerinde İşletme Bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir. •Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarımızı özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanmakta, abonelerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.
Borç sorgulama, fatura itirazı, kaçak ihbarı yapılabilir, istek ve öneri formu doldurulabilir, elektrik kesinti duyurusu, işletme müdürlüklerimiz, abonelik işlemleri, ilanlar, veznelerimiz, irtibat telefonları, şirket yapımız, vb. diğer faaliyet ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çözüm ortaklarımız olan yetkili fen adamları ve elektrik mühendisleri şifre almak kaydıyla tüm işlemlerini web sitemizden yapıp, takip edebilmektedir.