Açma | Kesme

 
Tüketicinin, Tedarik Şirketine ve Dağıtım Şirketine olan yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda elektrik enerjisi bağlama işlemi gerçekleştirilir. Elektrik enerjisi kesilen tesisatın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi üçüncü fıkrası gereğince; a)Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde, b) Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde elektrik enerjisi yeniden bağlanır.
esme-bağlama bedeli; Tüketicinin elektrik enerjisinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bedeli ifade eder. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 49 uncu maddesi dördüncü fıkrası gereğince uygulanır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanmakta olan kesme-bağlama bedelleri 24.12.2020 tarih ve 9869 sayılı kurul kararı ile belirlenmiştir. Uygulanan bedeller aşağıdadır. Kesme Bağlama : 2021 AG (Alçak Gerilim) Aboneleri : 20 TL OG (Orta Gerilim) Aboneleri : 150 TL
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre; • Kullanım yerinin tahliye edilmesi nedeniyle ikili anlaşma veya perakende satış sözleşmesi sona erdirilmesi, • İkili anlaşması ya da perakende satış sözleşmesi bulunmadan elektrik enerjisi tüketilmesi, • Kaçak elektrik enerjisi kullanımı ya da usulsüz elektrik enerjisi kullanımı tespit edilmesi, • Görevli Tedarik Şirketine olan yükümlülüklerin (Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 35. Madde kapsamında) yerine getirilmemesi durumunda Görevli Tedarik Şirketi bildirimi, üzerine kullanım yerlerinin elektrik enerjisi kesilir.