Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş olarak;

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, şirketimize ve paydaşlarımıza ait haiz olduğumuz bilgilerin gizliliğini sağlamak (gizlilik),
söz konusu bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek(bütünlük), 
ve her zaman istenilen verilere erişebilmek (erişilebilirlik) amacıyla;

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim altyapısının kesintisiz çalışmasını,
Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan tüm verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
Donanım, yazılım, SCADA ve OSOS gibi uzaktan izleme sistemleri ile arşiv ve benzeri bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkileri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi, 
taahhüt eder, enerji sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek ve öncü bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekte olduğumuzu tüm müşterilerimize saygıyla bildiririz.

GENEL MÜDÜR