Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş olarak;

Müşterilerimize, Çalışanlarımıza, şirketimize ve paydaşlarımıza ait haiz olduğumuz bilgilerin gizliliğini sağlamak (gizlilik),
Söz konusu bilgilerin sürekli günce ve doğru kalmasını temin etmek(bütünlük), ve 
her zaman istenilen verilere erişebilmek (erişilebilirlik) amacıyla;

  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim altyapısının kesintisiz çalışmasını,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan tüm verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
  • Donanım, Yazılım, Scade ve OSOS gibi uzaktan izleme sistemleri ile arşiv ve benzeri bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkileri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • taahhüt eder, enerji sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek ve öncü bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekte olduğumuzu tüm müşterilerimize saygıyla bildiririz.

GENEL MÜDÜR