İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

MEDAŞ olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, İşletme sınırlarımız dahilindeki çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza, insanlara, diğer canlılara ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, iş güvenliği kültürünü pekiştirecek prosedürleri ve uygulamaları geliştirerek, yönetim kadrosunu ve çalışanlarıyla " SIFIR ARIZA, SIFIR KAZA" anlayışını esas almıştır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En Önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi sektörümüzün olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;

  • İlk önceliğimizin çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak olduğu bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının getirdiği yükümlülüklerin ötesinde ilave önlemler almayı,
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları temin etmeyi,
  • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi, ortadan kaldırmaya ve bunlar için hedefler koymayı,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğiterek İş Sağlığı ve Günveliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,
  • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılmasını, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığını gözden geçirilmesini,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından, Dünya Çapında kriterleri, değerlendirmeleri ve uygulamaları örnek olarak sektörümüz ve işverenlerimiz nezdinde örnek bir şirket haline gelmeyi, 
  • Teknolojik gelişimleri göz önüne alarak, gelecekte karşılaşabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve çözüm ortaklarımızın katılımını sağlamayı,
  • İşteri bina ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerinin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personellerimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gereklilikleri uygun olarak her türlü tedbiri almayı,
  • Beyan ve Taahhüt ederiz.

01.08.2017
GENEL MÜDÜR