İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin kaynaklarının en önemli unsuru ''İnsan'' dır. Modern İnsan Kaynakları Yönetim anlayış ve felsefeleri Şirketimizin ihtiyaç ve koşullarının gerektirdiği doğrultuda esneklik sağlayacak biçimde benimsenmekte ve uygulanmaktadır. İK Sistemlerimiz Gelişim, Güven, İkna, İşbirliği, Adalet, Takdir, Katılım, Önemseme ve Etkin Liderlik anlayış ve felsefesi üzerine kurulmuştur. Bu temel anlayış içresinde İnsan Kaynakları Politikaları;

HEDEFLERİMİZ ; 

  • Tercih Edilen Şirket
Nitelikli iş gücünü bulmak ve kalıcılığı sağlamak için aday ve çalışanlarımızı bilgi, beceri ve kabiliyetlerine göre en uygun işe yerleştirerek doğru yerde doğru kişi felsefesini yaşatmayı ve tercih edilen şirket olmayı,

  • Takım Çalışması
Fikir üretecek, iş bitirme azim ve heyecanına sahip olacak, çevresi ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurabilecek bir takım yaratmayı,

  • Ortak Fayda
Adayların ve çalışanların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmelerini, onların mutluluğuyla şirket hedeflerini yüksek ortak paydada buluşturmayı ,
Motivasyon ve Yüksek Verim Personelde yüksek Verim, Tatmin, Bağlılık, Gelişim, Değişime Uyum Yeteneği, Disiplin ve Motivasyon yaratmayı,

  • Güven ve Bağlılık
Aday ve çalışanlarımıza karşı daima adil, dürüst davranarak ve onları her faaliyetimizde önemseyerek güven ve bağlılık duygularını geliştirerek, işinden ve şirketinden memnun bir iş gücüne sahip olmayı hedeflemektedir.

SORUMLULUKLARIMIZ ;

  • Personel Seçimi
Yeni Personel istihdamında Personel seçim ve yerleştirme kararını, sadece görevin gerektirdiği nitelik, beceri ve yetkinliklere sahip olma düzeyine göre vermek,

  • Gelişim
Çalışanlarının gelişimine yatırım yaparak , başarılı ve güçlü lider havuzu oluşturarak kişinin hem kendini hemde kendi yerini alabilecek kişileri eğitmesi ve geliştirmesini yönlendirmek,

  • Kariyer Hedefleri
Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği artırmanın iyi bir performans değerleme ve yönetimi ile gelişmiş bir kariyer planlamadan geçtiğini düşünerek, Uzman/yönetici görevlerin gerekleri ve alternatif kariyer yolları belirlenerek çalışanları doğru kariyer hedeflerine yönlendirmek, İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğundadır.

  • Personel Yerleşimi
İş ve kişi profillerini modern İK kurallarına göre çıkarmak, doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,

  • Performans Yönetimi
Personelin başarılarını eşit fırsatlar tanıyarak objektif ve doğru olarak ölçmek için Performans Yönetim Sistemini kurmak ve geliştirmek,

Bu politika, Şirketimizin asıl faaliyetlerini yürütecek kaliteli insan gücünü oluşturmak, İnsan potansiyelini sürekli aktif tutmak ve faaliyet üzerinde etkinliğini sağlamak için oluşmuş ve oluşturulacak prosedür ve yönetmeliklerle desteklenecektir.