Tedarik Sürekliliği

Tedarik Sürekliliği;
  • Tablo-1, Kesintiler Tablosu
  • Tablo-3, Dağıtılmayan Enerji
  • Tablo-4, Ortalama Dağıtılmayan Enerji
  • Tablo-5, Kesinti Süreleri ve Sıklığı
    tablolarına ilişkin veriler içermektedir.