Ticari Kalite

Ticari Kalite;
  • Tablo-7, Dağıtım Faaliyetinin Ticari ve Teknik Kalitesine İlişkin Gerçekleşmeler Tablosu
  • Tablo-8, Ticari Kalite Göstergeleri
    tablolarına ilişkin veriler içermektedir.