Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar”, 10/04/2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca uzlaştırma hesaplamalarında kullanılacak sayaç değerlerinin, sayaçların okunma periyotlarının ve OSOS kapsamında yer alacak sayaçların belirlenmesine ve sayaçların OSOS’a dahil edilmesi için gerekli teçhizatın kurulmasına dair sorumluluklara ve OSOS kapsamında elde edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca aşağıdaki sayaçlar bu kapsama dahil edilmek zorundadır.
OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar
Madde 4-(1) Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır.
a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
b) Tüketimi 5 inci Madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar,
c) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
ç) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
d) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
e) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
h) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları,
ı) DSİ tarafından OSOS kapsamına dahil edilmesi talep edilen, yer altı suyu kullanma belgesi çerçevesinde tesis edilen sayaçlar.
i) 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği uyarınca dağıtım şirketlerinin aydınlatma yükümlülüğü olarak belirtilen aydınlatma sistemlerine ait sayaçlar.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6’ya göre “sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini,

c) dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin
d) yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilerin, sorumluluğundadır”denilmektedir.
“Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin” ve yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilerin” tesislerinde kullanacakları haberleşme modemlerinin marka model testleri yapılmış olup sistemimizle uyumlu olarak çalışmaktadır.
Haberleşme modemlerinin testleri Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından belirlenmiş asgari özelliklere ve yazılımsal olarak protokol yapısına göre yapılmıştır. Listede belirtilen firmaların dışında asgari özelliklere ve yazılımsal olarak protokol yapısına uyan firmalar da listeye eklenecektir. Listede bulunmayan marka ve modeller sistemimizde kesinlikle kullanılmayacaktır.

Çift yönlü sayaçlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için osos birimi ile irtibata geçiniz.

Modem Üretici Firmaları İletişim Bilgileri ve Onaylanan Modemler

 

Firma Adı

Firma Tel

Firmaweb adresi

Modem Markası

Modem Modeli

1

Elektromed A.Ş.

0312 267 13 67

www.elektromed.com.tr

ELEKTROMED

RSC ULTRA

2

Eklips Bilişim Teknolojileri

0216 518 29 82

www.eclipse.com.tr

EKLİPS

ECL-EGS5-T

3

Desimal Elektronik Müh.San.Tic.Ltd.Şti.

0216 472 07 55

www.desimal.com.tr

DESİMAL

DR-502

4

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San.veTic.A.Ş.

0216 547 67 00

www.tbi.com.tr

TBI

GM310Otomatik Sayaç Okuma Sistemi YönetmeliğiGÖSTER

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma YönetmeliğiGÖSTER

İki Dağıtım Sistemi Arasındaki Alış-Verişe Esas Enerjiyi Ölçen Sayaçlar İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Aydınlatma Yönetmeliği Kapsamındaki Aydınlatma Sistemlerine Ait SayaçlarGÖSTER

Lisanssız Üreticiler İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) Asgari ŞartlarıGÖSTER

OSOS GSM Modem BağlantısıGÖSTER

Tüketimi Kurulca Onaylı Limitin Üzerinde Olan Sayaçlar İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Üretim / Otoprodüktör Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Kapsamındaki OSOS SüreçleriGÖSTER

DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemi Mayıs v2.2GÖSTER

OSOS Sayaç Bağlantı ŞemalarıGÖSTER