Elektrik Sayaç İşlemleri


Elektrik sayacının takılı olduğu binanın veya şantiyenin yıkılacağı durumda, Şirketimize sayacın sökülmesi için başvuru yapılmalıdır.
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin; "Sayaç Kontrolü" Konulu 51 nci maddesi birinci fıkrası ;"(1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir." hükmü gereğince tüketici tarafından 186 numaralı Çağrı Merkezimize veya İşletmelerimize yapılan sayaç kontrol başvuruları değerlendirilecektir. Kontrol sonucu elektrik sayacının arızalı veya ölçü hassasiyetinde yanlışlık olmadığı tespit edilirse sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır.1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanmakta olan sayaç kontrol bedelleri 24.12.2020 tarih ve 9869 sayılı kurul kararı ile belirlenmiştir. Sayaç Kontrol Bedeli 2021 Direkt Bağlı Tek Fazlı Aktif veya Üç Fazlı Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar 27,80 TL Akım Trafolu ve/veya Gerilim Trafolu Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar 35,20 TL
Elektrik sayacının yerinde olmadığı ve çalındığı durumda işletmelerimize veya 186 çağrı merkezimizi arayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Başvurularınızda bölgenizde bulunan İşletmelerimize polis, jandarma veya itfaiye gibi resmi kurumlar tarafından sayacın çalındığına dair düzenlenen tutanakların sunulması gerekmektedir
İşletmelerimize veya 186 çağrı merkezimizi arayarak bildirimde bulunabilirsiniz.