Nasıl Başvurulur ?

Eğitim Alan Elektrikçiler

Serbest çalışan Elektrik Mühendisleri ve Elektik Teknikerleri/Teknisyenleri Şirketimiz tarafından çözüm ortağı olarak benimsenecek ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunulacaktır. İleri tarihlerde Web sitemizin geliştirilmesine müteakip tüm Elektrik Mühendisleri ve Elektrik Teknikerleri/Teknisyenlerine bir şifre verilerek yapmış oldukları her türlü başvurunun (proje onayı, enerji müsaadesi, bilgi ve belge talebi, v.s.) takibini internet üzerinden kolayca yapabileceklerdir. Ancak bunun için öncelikle MEDAŞ'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt için işyerlerinin bulunduğu bölgedeki MEDAŞ İşletme Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır.

Elektrikçi Bilgi Formu TIKLAYINIZ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİNİN & TEKNİSYENLERİNİN MEDAŞ'A KAYIT YAPTIRMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 2 adet fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Vergi Levhası fotokopisi
  • Diploma aslı ve noter onaylı fotokopisi
  • Elektrikçi Bilgi Formu
  • Elektrik mühendisleri için SMM ve Büro Tescil Belgesi/Teknisyen ve Teknikerler için bağlı bulunduğu odadan STB (Serbest elektrik tesisatçı belgesi )
  • Sicil Tasdiknamesi (Mühendisler için)