Son Kaynak Tarifesi Bilgilendirme

Son Kaynak Tarifesi Bilgilendirme Hk.

Son Kaynak Tarife Tebliği "(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar. İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicilerden iletim gerilim seviyesinden bağlı olanlara TEİAŞ’tan gerekli görülen bilgileri de alarak görevli tedarik şirketleri, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı olanlara dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılır. Daha önce bu kapsama dâhil olup tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için söz konusu fiyat hemen uygulanır ve 15 gün içinde bilgilendirme yapılır." hükmü gereği bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bilgilendirme metni;

 

"20 Ocak 2018 Tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yıldaki elektrik tüketim miktarınız 50 milyon kWh ve üzerinde olan tüketiciler, herhangi bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapmaması durumunda bugün itibariyle  takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden (01.04.2018) itibaren "Son Kaynak Tarifesi" üzerinden faturalandırılacaktır. Bilgilerinize"