Güç Kalitesi Ölçümü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı gereği, her yıl Aralık ayında TÜİK tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ndeki Yıllık Değişimi oranı ile güncellenen Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli, 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında AG seviyesinden bağlı müşteriler için 85 TL ve OG seviyesinden bağlı müşteriler için 226,55 TL‘dir.

 

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

 

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

 

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.