Hakkımızda

Hakkımızda

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ile, sistemde yapmış olduğu köklü değişikliklerle çağı yakalamış ve müşterilerine yerinde hizmet götürmeyi hedef edinmiş, mobil teknolojileri etkin kullanan bir elektrik dağıtım şirketidir.

MEDAŞ, arıza noktalarına en kısa yoldan ulaşımı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi, elektrik arızalarının uzaktan izlenmesini ve yönetimini sağlayan SCADA sistemi, uzaktan sayaç okuma ve online fatura bilgileri güncelleme sistemleriyle Şebeke Yönetim Sistemi alt yapısını oluşturmuştur. Bu sistem sayesinde müşterilerimiz, bizlere her türlü talep ve şikayetini yerinden kalkmadan, online sistemlerimizi kullanarak iletebilmeleri hedeflenmiştir.

 
  • 1990

Dağıtım hizmetlerinin daha rantabl ve kaliteli olmasını teminen Kurum müesseselerinin il bazına indirilmesine karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda oluşturulan 71 müessese anılan tarihten itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Müessese 1990 yılında "TEK KONYA DAĞITIM ELEKTRİK MÜESSESESİ" unvanı altında KONYA ili dâhilinde elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmeye başlamıştır.

  • 1993

TEK elektrik üretim ve iletim hizmetlerini yapmak üzere TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM VE İLETİM A.Ş. (TEAŞ), ile elektrik dağıtım hizmetlerini yapmak üzere TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı anonim şirkete dönüşmüştür. Tüm dağıtım müesseseleri TEDAŞ'a devredilmiştir.

25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne bağlı merkezi Konya'da olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. unvanı altında Şirketimiz kurulmuştur.

  • 1995

Ticaret Sicil'de tescil edilen şirket, hükmi şahsiyet olarak başlamış, halka en iyi hizmeti vermekte gayretli bir kuruluş haline gelmiştir.

  • 2004

25422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır.

  • 2005

Aksaray-Nevşehir-Niğde ve Kırşehir İşletme Müdürlüklerinin MERAM ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. bağlanması nedeniyle, hizmet sahası genişlemiştir.

  • 2009

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.04.2009 tarih ve 2009/16 sayılı kararı uyarınca, 0 oranındaki hissenin satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. arasında 30.10.2009 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Şirketimiz özelleştirilmiş olup aynı isim altında ("MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.") olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizin görev sorumluluk alanında; Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 il ve 65 ilçe, 331 kasaba (belde), 1379 köy ve 512 (köy bağlısı) yayla bulunmaktadır.