EPDK Kurul Kararları-Birim Bedelleri

Dağıtım Bağlantı Bedeliİndir

Lisanssız İşlem Bedeliİndir

Kesme Bağlama Bedeliİndir

Lisanssız Sistem İşletim Bedeliİndir

Lisanssız Üretim Başvuru Bedeliİndir

OSOS İlave Veri Talebi Bedeliİndir

Sayaç Kontrol Bedeliİndir

10 kW Üstü Lisanssız GES'ler İçin Proje Onay ve Kabul Bedeliİndir

10 kW ve Altı Çatı ve Cephe Uygulamalı GES'ler Proje Onay ve Kabul Bedeli İndir

Meram Edaş 2016-2020 Sistem İşletim Gelir Gereksinimleriİndir