Bağlantı Hatları

Bağlantı Hatları Hakkında

30.03.2016 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 3 üncü madde 1 inci fıkra (f) bendi uyarınca tesisatın enerji almasını sağlayan bağlantı hatlarının, mülkiyet sınırlarına bakılmaksızın bağlantı noktasından yapı/bina giriş noktasına kadar veya şalt sahalarının bittiği nihayet direğine kadar olan kısmı, dağıtım tesisi olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede Kanunun yayım tarihi olan 30.03.2016 tarihinden sonra tesis edilen bağlantı hatlarının geri ödemelerinin yapılabilmesi için ekli listede ismi geçen kullanıcıların tesis sözleşmelerini imzalamak üzere bağlı bulunduğu MEDAŞ işletmesine tesis sahibince IBAN numarası ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Listeyi İndirmek İçinTIKLAYINIZ