LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için duyurular bu sayfadan yayınlanmaktadır. Lisanssız Elektrik Üretim başvuru bedellerinin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıdadır;

BANKA ŞUBE IBAN
Denizbank A.Ş. İSTANBUL KURUMSAL TR970013400000043913800058
Türkiye İş Bankası A.Ş. İSTANBUL KURUMSAL TR190006400000111110100162
T. Garanti Bankası A.Ş. KONYA TR700006200158600006294300
T. Halk Bankası A.Ş. KONYA TR360001200951000013000050
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KONYA TR750001002255004200005087
 
2019 yılı için Başvuru Bedeli:

- Kurulu gücü 250 kW ' ya kadar olan (250 kW dahil) üretim tesisi için başvuru bedeli alınmamaktadır.

- Kurulu gücü 250 kW üstü tesisler için 751,55 TL+KDV=886,83TL’ dir. Dekont açıklamasında “Başvuru Sahibinin Adı-Lisanssız Elektrik Üretimi başvuru bedeli” olarak belirtilmelidir.

  

 

 

Ön Değerlendirme Sonuçları Ekim 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Ekim 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Eylül 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Ağustos 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Temmuz 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Haziran 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Mayıs 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Tesis Devrinde Sunulması Gereken Belgeler

Tesis Devrinde Sunulması Gereken Belgeler

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Lisanssız Başvuru Bilgi ve Belgeleri 12/05/2019

Lisanssız Başvuru Bilgi ve Belgeleri

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Yönetmelik Eki 12/05/2019

Lisanssız Elektirik Üretim Yönetmeliği Ekleri

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Mart 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2019

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2019

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı/Cephe Kapasite Durum Tablosu Düzeltme

25.01.2019 Tarihli 10 kW’a Kadar Olan Çatı/Cephe Uygulamaları Kapasite Durum Tablosu Düzeltme Yayını

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Aralık 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ocak 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Ocak 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Şubat 2018

Çatı Ve Cephe Uygulamaları Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Ocak 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.SCADA ALTYAPISININ ORTAK KULLANIMI

SCADA ALTYAPISININ ORTAK KULLANIMI

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Haziran 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Lisanssız Üretim Tesisleri Ön Kabul Dosyası

Lisanssız Üretim Tesisleri Ön Kabul Dosyası İçeriği

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.YEGM Duyuru 2016

YEGM Duyuru 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2015

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Güncelleme Formu

Güncelleme Formu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Formu

Rüzgar

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Lisanssız Başvuru Bilgi ve Belgeleri 12/05/2019

Lisanssız Başvuru Bilgi ve Belgeleri

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Yönetmelik Eki 12/05/2019

Lisanssız Elektirik Üretim Yönetmeliği Ekleri

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.
Teknik Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Eylül 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Haziran 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Nisan 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Nisan 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Nisan 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Nisan 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Mart ve Nisan 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Mart ve Nisan 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Başvuru Formunun ve Ek-1 Beyanının Dijital Hali

Başvuru Formunun ve Ek-1 Beyanının Dijital Hali

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Yönetmelik 12/05/2019

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2019

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mart 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları Şubat 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Şubat 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Teknik Değerlendirme Sonuçları Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Eksik Evrak Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Ocak 2019

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Teknik Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Aralık 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Kasım 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ekim 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Eylül 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Ağustos 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Temmuz 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Çatı ve Cephe Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Haziran 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Çatı ve Cephe Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Mayıs 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Çatı ve Cephe Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Nisan 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Kapasite Tahsis Tablosu Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Çatı ve Cephe Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Çatı ve Cephe Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Mart 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Ön Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Ön Değerlendirme Sonuçları Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Başvuru Belgeleri

10 kW Çatı Ve Cephe Uygulamaları Başvuru Belgeleri

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2018

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2018

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Eylül 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mart 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2017

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ocak 2017

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ekim 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Ağustos 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Aralık 2014-Mart 2015 Kapasite Durum Tabloları

Aralık 2014-Mart 2015 Kapasite Durum Tabloları

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Mayıs 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Nisan 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2016

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Şubat 2016

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2015

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Aralık 2015

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2015

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Kasım 2015

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu Temmuz Ağustos 2015

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.SCADA Altyapısının Ortak Kullanımı

SCADA Altyapısının Ortak Kullanımı

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Kapasitesi Durum Tablosu

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Teknik Değerlendirme Formu

Güneş

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.Yönetmelik 12/05/2019

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.