EPDK KURUL KARARLARI - BİRİM BEDELLER

Güvence bedeli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 
KURUL KARARI

        

Karar No:7516-1                                                                            Karar Tarihi: 13/12/2017

 

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca güvence bedellerinin TÜİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki bedellerinin uygulanmasına,

 

Güvence Bedelleri

2018

Abone Grupları

Güvence Birim Bedeli TL/Kw

Sanayi ve Ticarethane

67,3

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

23,7

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

31,9

 

     karar verilmiştir.

 

 Kesme Bağlama Bedeli

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-2 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; kesme bağlama bedellerinin 3/11/2010 tarihli ve 2862 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların 2 nci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme bağlama bedellerinin uygulanmasına,

Kesme-Bağlama Bedelleri

2018

Kesme-bağlama

(TL)

AG

26,8

OG

136,2

karar verilmiştir.

 

Sayaç Kontrol Bedeli
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-3 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; 07/04/2016 tarihli ve 6199 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında belirlenen sayaç kontrol bedellerinin, TÜİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki sayaç kontrol bedellerinin uygulanmasına,

Sayaç Kontrol Bedeli

2018

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar (TL)

18,1

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar (TL)

23,0

karar verilmiştir.

 

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-5 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; 26/12/2013 tarihli ve 4799 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen ve her yıl T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksindeki Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) oranı ile güncellenen Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli için 2018 yılına ilişkin olarak aşağıda yer alan bedellerin belirlenmesine,

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli

AG (TL)

102,7

OG (TL)

273,9

karar verilmiştir.

 

Ödeme Bildirimi ve İkinci İhbar Bırakma Bedelleri
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-6 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetleri ile ilgili olarak 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki bedellerinin belirlenmesine,

Orta gerilimden bağlı tüketiciler için

Alçak gerilimden bağlı tüketiciler için

Ödeme Bildirimi Bırakma Bedeli (TL/İşlem)

0,38

0,038

İkinci İhbar Bırakma Bedeli (TL/İşlem)

7,67

0,76

karar verilmiştir.

 

Lisanssız Üretim Başvuru Bedeli
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-7 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2018 yılı için tahsil edilebilecek başvuru bedelinin aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

BAŞVURU BEDELİ

0-250 kW (dahil)

0,00 TL

250 kW üzeri

596,48 TL

karar verilmiştir.

 

Dağıtım Bağlantı Bedeli
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-11 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında;

· Bağlantı hattında hem havai hem de yeraltı kablolarının kullanılması durumunda, birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına,

· 100 kW üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken, 100 kW ‘ya kadar olan 84,88 TL/metre fiyatına, 100 kW üzerindeki her kW’nın 0,6 TL/m ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilerek hesaplanmasına,

· Şirket tarafından bağlantı hizmeti alan tüketiciye aşağıda yer alan TL/metre bazlı bedeller dışında başka bir ad altında herhangi bir bedel uygulanmamasına,

· Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan bedellerin Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı için Dağıtım Bağlantı Bedeli olarak uygulanmasına,

Bağlantı Bedeli

TL/metre

AG

0-15 kW (dahil)

Yer altı

45,93

Havai

21,35

15-50 kW

Yer altı

62,16

Havai

36,23

50-100 kW

Yer altı

84,88

Havai

45,14

100 kW üzeri

Yer altı

84,88+0,6×(Güç-100)

OG

Yer altı

217,00

Havai

58,01

karar verilmiştir.

 

Lisanssız Sistem İşletim Bedeli
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:7516-9 Karar Tarihi: 13/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edebileceği yıllık sistem işletim bedelinin 2018 yılı için aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

0-10 kW (dahil) TL/YIL

0

10-250 kW (dahil) TL/YIL

833,99

250 kW üzeri TL/YIL

1.667,98

karar verilmiştir.

 

OSOS İlave Veri Talebi 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

KURUL KARARI

        

Karar No:7516-10                                                                            Karar Tarihi: 13/12/2017

 

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; 5/10/2016 tarihli ve 6520 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi uyarınca belirlenen Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde tahsil edilecek bedelin güncellenerek 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda yer aldığı şekilde uygulanmasına

 

2018

Sayaç/Ay

OSOS İLAVE VERİ TALEBİ

5,77 TL

 

 

 

     karar verilmiştir.