EPDK KURUL KARARLARI - BİRİM BEDELLER
SAYAÇ KONTROL BEDELİ KURUL KARARI

 

 

Karar No: 6783-3                                                                            Karar Tarihi: 22/12/2016

 

 

       Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında, 07/04/2016 tarihli ve 6199 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında belirlenen sayaç kontrol bedellerinin, TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (287,81) dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki sayaç kontrol bedellerinin uygulanmasına,

 

 

TL

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar

16,05

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar

20,33

 

 

       karar verilmiştir.
 
 
 

LİSANSSIZ ÜRETİM İŞLETİM BEDELİ KURUL KARARI

 

 

Karar No: 6783-9                                                                            Karar Tarihi: 22/12/2016

 

 

      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında, elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edebileceği yıllık sistem işletim bedelinin 2017 yılı için  aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

 

0-10 kW (dahil)

0 TL/YIL

10-250 kW (dahil)

750 TL/YIL

250 kW ve üzeri

1500 TL/YIL

 

 

 

      karar verilmiştir.
 
 
 

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU BEDELİ KURUL KARARI

 

 

Karar No: 6783-7                                                                            Karar Tarihi: 22/12/2016

 

 

      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında, ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2017 yılı için tahsil edilebilecek başvuru bedelinin aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

 

0-250 kW (dahil)

0 TL

250 kW ve üzeri

536,41 TL

 

 

      karar verilmiştir.
 
 
 

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ KURUL KARARI

 

 

Karar No: 6783-5                                                                            Karar Tarihi: 22/12/2016

 

 

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında, 26/12/2013 tarihli ve 4799 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen ve her yıl T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksindeki Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) oranı ile güncellenen Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli için 2017 yılına ilişkin olarak aşağıda yer alan bedellerin belirlenmesine

 

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli

AG (TL)

90,9

OG (TL)

242,4

 

 

 

        karar verilmiştir.